Crew Resource Management -koulutus on prosessi, joka on interaktiivista, hauskaa ja opettavaista.

CRM-koulutus

Ilmailun historia osoittaa että on täysin mahdollista, että tarkoin valikoidut ja hyvin koulutetut lentäjät syöksyivät maahan toimivilla lentokoneilla.

Riippumatta siitä, kuinka taitavia olemme työssämme, teemme kaikki joskus virheitä. Parhaiten voimme suojautua virheiltä toistemme tuella. Voimme havaita toistemme erehdykset ja käsitellä virheet ennekuin ne johtavat seurauksiin toiminnassa. Tämä on lähestymistapa, jota on menestyksekkäästi käytetty lentoturvallisuuden parantamiseen 1980-luvulta asti ja CRM-koulutus on ollut pakollista ilmailualalla ilmailumääräysten mukaan 1990-luvulta asti.

Crew Resource Management (CRM) kehitettiin NASA:n ja FAA:n toimesta, kun tapahtui sarja tarpeettomia ja katastrofaalisia lento-onnettomuuksia. Näiden onnettomuuksien taustalla oli virheet, joita yleensä tekivät taitavat lentäjät, jotka eivät olleet saaneet koulutusta yhteistyötaidoissa. Lisäksi joku alemmassa asemassa oleva miehistön jäsen oli usein huomannut virheen, mutta miehistö ei kyennyt suojautumaan virheeltä, vaan juuttui käytökseen, joka liittyi enemmän reviirin ja oman aseman suojaamiseen. Samankaltaista käytöstä on löydettävissä kaikissa ammattiryhmissä, joissa tehdään yhteistyötä toisten ihmisten tai ammattiryhmien kanssa.

Onneksi tällaiset käytökset on mahdollista poistaa tai vähentää Crew Resource Management-koulutuksen avulla.

Työryhmässä, joka harjoittelee CRM-taitoja, tulee vähemmän konfliktitilanteita ja työn tehokkuus paranee, koska virheet havaitaan ennen kuin ne vaikuttavat toimintaan ja heillä on parempi ymmärrys omasta ja toistensa alttiudesta virheille.

Konseptia käytetään monella alalla, erityisesti Yhdysvalloissa, esim. armeijan joukko-osastoissa, pelastuspalvelussa, sairaanhoidossa, offshore-teollisuudessa, merenkulussa, ydinvoimateollisuudessa, rahoitusalalla jne.

Kurssirakenne

CRM-peruskurssi on kestoltaan kaksi päivää. Kurssin pituutta voidaan muuttaa tarpeidenne ja resurssinne mukaan, mutta paras tulos saadaan kahdessa-kolmessa päivässä. Kurssille voidaan ottaa 5-20 henkeä, optimiteho saavutetaan 15 osallistujalla.

Sisältö on interaktiivista ja mahdollistaa osallistujien aktiivisuuden. Koulutusprosessi keskittyy osallistujien tarpeisiin ja se voidaan helposti suunnitella sen mukaan, mitä havaitaan eniten tarpeelliseksi kyseiselle ryhmälle.

Kurssit voidaan myös toteuttaa virtuaaliympäristössä tai n.s. hybridinä.

Verovähennys koulutuksista

Tiesitkö, että henkilöstön kouluttamisesta voi saada ylimääräisen vähennyksen verotuksessa?

Linkistä löydät eri aihealueisiin eriteltyä tietoa.

Vero.fi-sivustolta löydät eri aihealueisiin eriteltyä tietoa.

helicopter-g884427d01_1920

Asiakkaiden kommentteja

Kurssilla käytiin läpi yhteistyöhön, käyttäytymiseen, palautteen antoon ja saamiseen sekä ihmisen reagointiin liittyviä asioita sekä teoriassa että käytännön harjoitusten muodossa. Itse koin hyödyllisenä erityisesti vuorovaikutustaitojen kehittämiseen liittyvät asiat. Kurssilla oli mukava olla hyvän ryhmähengen vuoksi.
Ari, FinnHEMS-lääkärihelikopterin lentäjä

Motivoitunut ja asiaan vihkiytynyt Ralf sai tylsyyden loistamaan poissaolollaan mukavien ryhmä/pari-tehtävien ansiosta. Myös esityksen moderni visuaalinen ilme ja välikevennykset pitää hyvää tunnelmaa yllä. Kurssilla sai myös uusia näkökulmia ja haastettiin vanhoja CRM:n liittyviä opetusmalleja. Osa tehtävistä tuntui vieraan porukan kanssa ei niin miellyttävältä alkuun, mutta oli kyllä suoritettavissa 🙂
Joonas, FinnHEMS-lääkärihelikopterin lentäjä

Pakollinen kurssi, jolle osallistuminen mahdollistaa oman työn, tiimityöskentelytaitojen, johtajuuden ja yleisemmin koko ajattelun kriittistä arviointia, muokkaamista ja uuden oppimista
-Laura , erikoislääkäri

Hyvä kurssi, joka sisälsi aktivoivia tehtäviä. Osa vei ehkä hieman omalle epämukavuusalueelle, joka oli kuitenkin positiivinen asia. Kolmen päivän CRM-kurssi saattaa äkkiseltään kuullostaa pitkäveteiseltä, mutta tämä pelko ei toteutunut. Jotkin "leikit" saattavat tarvita vielä pientä hiomista toteutuakseen suunnitellulla tavalla. Näissäkin tapauksissa tosin heräsi hyvä asian selventävä keskustelu
-Lauri, FinnHEMS-lääkärihelikopterin lentäjä

Kurssi on interaktiivista toimintaa, mikä mahdollistaa sen että itselleen saa juuri sen verran kuin itsestään antaa tai 1+1 on jopa enemmän kuin 2
-Laura, erikoislääkäri