Turvallisuuskartoituksessa löydetään toiminnasta hyviä toimintatapoja sekä etsitään uhkia toiminnalle ja miten suojautua niiltä

prosessioptimointi

Turvallisuuskartoitus

Ilmailussa käytetään useita prosesseja, joilla pyritään maksimoimaan turvallisuus, yksi näistä on turvallisuuskartoitus. Turvallisuuskartoituksen tarkoituksena on löytää toiminnasta hyviä toimintatapoja sekä löytää uhkia toiminnalle ja miten suojautua niiltä.

Turvallisuuskartoituksessa tarkistetaan toimintanne ja kartoitetaan hyviä toimintatapoja mitä voidaan jalkauttaa muualle yritykseen sekä selvitetään mahdollisia piileviä uhkia. Tämän jälkeen arvioidaan mitä uhille on mahdollista tehdä sekä tehdään suunnitelma joko uhkien poistamiseksi tai niiden seurausten minimoimiseksi käyttäen apuna työkaluja, joihin turvaudutaan ilmailussa ja muissa korkeakriittisissä teollisuudenaloissa.

Ota yhteyttä saadaksesi tietoa hinnoittelusta ja saatavuudesta